Sivil Toplum Vaka Örneği: Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) (İş Dünyası & İnsan Hakları Kaynak Merkezi))

"Ücretsiz, kamuya açık bir veri tabanı olarak OS Hub, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik anlamında biz ve ortaklarımız adına önemli bir araç haline geldi."

BHRRC, işten çıkarma ve ödenmeyen ücretler gibi sorunlara hızlıca karşılık vermektedir.

Vaka 1:

2019'un başlarında, OS Hub verileri, BHRRC'nin Kamboçya'da sosyal yardımların ödenmemesi nedeniyle greve giden 1000'den fazla hazır giyim işçisinin işten çıkarılmasına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağladı.

BHRRC OS Hub'ı, söz konusu fabrikadan tedarik sağlayan markaları belirlemek, yanıtlarını ve eylem planlarını istemek için kullandı. Bu çağrıya iki marka yanıt verdi ve soruşturma başlattı. Marka müdahaleleri de dahil olmak üzere birçok çevreden gelen baskılar sayesinde, işçilerin çoğunluğu eski görevlerine geri getirildi.

“Açıkçası kıdem tazminatı ve işe alım ücretleri açısından yapılması gereken çok daha fazla şey var, ancak şimdiye kadar elde edilen bu etkiler bile OS Hub olmadan mümkün olmazdı!”

Vaka 2:

Ağustos 2019’da Morityus’ta bir fabrikanın kapatılmasının ardından BHRRC, geriye doğru markaların izini sürmek için OS Hub’ı kullandı. Fabrikanın kapanması Bangladeşli göçmen işçileri çıkmaza düşürmüş ve ücretlerinin ödenmemesi durumunu ortaya çıkarmıştı.

Markalara ulaştıktan sonra, BHRRC, iyileştirici adımların atıldığından emin olmak için söz konusu fabrikadan tedarik sağlayan büyük bir marka ve yerel bir sendika ile çalıştı. (geri ödemeler, bazıları için yeniden istihdam, Morityus hükümetiyle geri dönüş görüşmeleri, su ve elektrik hatlarının yeniden kurulumu vb.)

“Halka açık, ücretsiz bir veri tabanı olarak OS Hub; hem bizim hem de ortaklarımızın açısından, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda önemli bir araç haline gelmiştir. Bize, işimizle ilgi hızlı ve doğrudan fayda sağlamaktadır. Örneğin, OS Hub veri tabanını markaların tedarik zincirlerindeki ihlallerden haberdar olmalarını sağlamak, hazır giyim fabrikalarında bizlere iletilen suistimallerin izini sürmek, suistimali sona erdirmek adına hesap verebilirliği ve gerekli çabayı etkin kılmak ve zarar görenlere yardımcı olmak için kullanmaktayız.

Sektörün tamamı için büyük faydaları olduğuna inanıyoruz. Şirketler, sivil toplum, yatırımcılar ve yönetimler içerisindeki insan hakları savunucuları OS Hub’ı, sürdürülebilirliği ve tedarik zincirinde insan haklarına saygıyı sağlamak, ihtiyaç duyulan değişimi tetiklemek için kullanabilir.”

Phil Bloomer, Executive Director, Business and Human Rights Resource Centre

Subscribe to Receive Open Supply Hub News & Updates

Sign Up