Sivil Toplum Vaka Örneği: WWF

"Dünya çapında işletmelerin açık, erişilebilir bir haritasına sahip olmak bize [WWF], toplanan üretim verilerini bir araya getirme zorunluluğu olmadan, dağıtım sorunlarını, biyo-çeşitlilik ya da su üzerindeki potansiyel negatif (ve pozitif) etkileri hızlı bir şekilde görme ve belirleme olanağı sunmaktadır.”

“Open Supply Hub; koruma altındaki bölgelerde yer alan işletmelerle bağlantılı potansiyel markaları belirlemekten tutun, dünya çapındaki hazır giyim üretim bölgelerinin dağılımı hakkında net bir çıkarım yapmaya kadar birçok alanda bize destek sağlayarak, stratejilerimizi geliştirirken çok yardımcı oluyor.

Bu, önemli ve çarpıcı eğilimleri tespit etmemize ve bağışçılardan/destekçilerden gelen fonların kullanımında çok daha stratejik olmamıza olanak sağlıyor. Asya'daki sulak alanlar ile hazır giyim üretim kümeleri arasındaki görsel örtüşme çarpıcı şekilde benzerlik gösteriyor, bu karmaşayı OS Hub verilerinden yararlanarak çözüyoruz. OS Hub, bu kalıpları görmemize ve anlamamıza yardımcı çok oluyor ve karşılığında insana ve gezegenimize yönelik araştırma ve koruma çabalarımız çok daha hızlı yol alıyor."

Payal Luthra, Global Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü Başkanı, WWF.

Örnek-1: WWF işletme yayılımını inceliyor.

WWF’nin su yönetim ekibi, hazır giyim sektörünün dünya çapındaki dağılımını ve bu dağılımın suyu ve biyo-çeşitliliği nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Bunu yapmak için kullandığı araçlardan bir tanesi de Open Supply Hub veri tabanıdır. Örneğin, dünyanın sulak alanlarının bir haritası, OS Hub’daki konfeksiyon işletmelerinin haritası üzerine yerleştirildiğinde, sulak alanlar ile hazır giyim üretim alanları arasındaki tutarlı örtüşme hemen göze çarpmaktadır.

Söz konusu bu bilgiler, WWF’nin sulak alanları geliştirmek için kime ulaşması gerektiğini anlamasına yardımcı olurken, aynı zamanda giyim sektörüne ve hatta belirli üretim tesislerine fayda sağlayabilecek sulak alan restorasyon bölgelerinin belirlenmesi için de zemin hazırlar. Bu da doğa-esaslı çözümlere yatırımı desteklemekte ve biyo-çeşitlilik için finansmanı harekete geçirmeye yardımcı olmaktadır.

Aşağıdaki harita, yeşil noktalarla WWF'nin ana uçuş konumlarını (kuş göç yolları) ve Bangkok, Phnom Penh ve Ho Chi Minh ve çevresindeki OS Hub tesis verilerini (kırmızı noktalar) göstermektedir.

Örnek-2: WWF doğru partnerleri buluyor.

WWF'nin su yönetim ekibi genellikle büyük markalarla işbirliği yapar ve Mekong Deltası, Şanghay ve Pakistan, Hindistan ve Türkiye'nin bazı bölgeleri gibi belirli bölgelerde çalışır. Biyoçeşitlilik ve tekstil üretimine yönelik ortak bir ilginin olduğu bu alanlarda WWF, bu bölgelerde üretimi olan firmaları stratejik olarak hedefler.

WWF, koruma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla, çalıştığı bölgelerdeki tesislerde hangi markaların üretim yaptırdığını anlamak için bir araca ihtiyaç duyuyordu. WWF artık, tekstil tesislerini koruma bölgeleriyle eşleştirmek için OS Hub'ı kullanıyor ve bu bölgelerdeki markaları ve tedarikçilerini proaktif olarak hedefleyebilmek için bu verileri, Su Riski Filtresi gibi araçlarla destekliyor.

OS Hub'daki veriler, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin etkin bir şekilde korunmasını amaçlayan WWF’e, markalarla verimli ve dönüştürücü ortaklıklar kurabilme olanağı sağlıyor.

Subscribe to Receive Open Supply Hub News & Updates

Sign Up